news

 • Special Controlled Dogs

  Special Controlled Dogs

  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ Read more

  Sep 06, 2017 00:52:30

 • ว่าด้วยเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์

  ว่าด้วยเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Read more

  Sep 05, 2017 23:42:37

 • หมาติดเห็บทำยังไงดี

  หมาติดเห็บทำยังไงดี

  ช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้ว เคยสงสัยกันไหมว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะเจอเยอะในช่วงนี้ก็คือเห็บน้องหมา...มันมาแล้ว แอ๊ะทำไมเยอะจัง ปราบยังไงเห็บก็ไม่หมดสักที มันช่างสร้างปัญหาให้คนเลี้ยงน้องหมาอย่างเราๆเสียจริง Read more

  Sep 05, 2017 22:10:31

 • ดูแลน้องหมายังไง...ในหน้าร้อน

  ดูแลน้องหมายังไง...ในหน้าร้อน

  โดยปกติแล้วในช่วงหน้าร้อน ร่างกายของน้องหมาจะใช้กระบวนการระบายความร้อนที่อยู่ในร่างกายออกมาผ่านทางปาก ลิ้น อุ้งเท้า รวมถึงการผลัดขน แต่ถึงอย่างไรการปล่อยให้น้องหมาจัดการระบายความร้อนในร่างกายออกมาด้วยตัวเองก็ยังไม่เพียงพอ ผู้เลี้ยงจึงจำเป็นต้องช่วยดูแลน้องหมาให้สามารถผ่านหน้าร้อนที่มีสภาพอากาศที่ร้อนแทบละลายเช่นนี้ไปให้ได้ด้วยกัน Read more

  Sep 03, 2017 17:18:57

 • How to check youself befor buy some puppy

  How to check youself befor buy some puppy

  สุนัข1ตัวก็เหมือนกับลูกน้อยของเรา1คน ที่เกิดมาล้วนต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากผู้ที่เป็นเจ้าของ คุณลองถามใจตัวเองกับคำถามเหล่านี้ว่าสรุปแล้วคุณควรจะรับสุนัขมาเลี้ยงหรือไม่ Read more

  Sep 03, 2017 17:18:40

 • อาบน้ำตัดขนน้องหมาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คุณคิด

  อาบน้ำตัดขนน้องหมาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คุณคิด

  คุณเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่า ทำไมเวลาเรากำลังจะอาบน้ำตัดขน หรือตัดเล็บให้น้องหมา เขามักจะมีพฤติกรรมต่อต้านเราเสมอ น้องหมาบางตัวแค่เห็นเจ้าของหยิบกรรไกรตัดขนก็จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เห่า ขู่ แยกเขี้ยวใส่ ทั้งๆที่เรายังไม่ได้ลงมือทำอะไรเขาเลยสักนิด Read more

  Sep 03, 2017 17:18:21

 • พวกเราคือเด็กเกรียน..โดนไถขนเกรียนๆ

  พวกเราคือเด็กเกรียน..โดนไถขนเกรียนๆ

  น้องไถเกรียนเลยนะ น้องหมามันร้อน เห็บเยอะ จะได้เจอเห็บง่ายๆ น้องไถเลย จัดไปไม่ต้องเอาทรงอะไรทั้งนั้น Read more

  Aug 25, 2017 16:39:58

 • ดราม่า ราคาอาบน้ำตัดขนหมา

  ดราม่า ราคาอาบน้ำตัดขนหมา

  เคยสงสัยหรือไม่ ทำไมอาบน้ำตัดขนหมาไปอาบน้ำร้านนี้แพง ร้านนี้ถูก ร้านนี้ถู๊กถูก หรือร้านนี้แพงเว่อ...ทำไม ทำไม ทั้งที่เป็นน้องหมาตัวเดิมๆแท้ๆ ทำไมกัน ราคาอาบน้ำตัดขนน้องหมาถึงไม่เท่ากันสักร้าน มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนกัน Read more

  Jul 02, 2017 12:25:38

 • How to take a dog bathing

  How to take a dog bathing

  การอาบน้ำหมาอย่างถูกวิธีจะช่วยลดการเกิดโรคต่างๆที่ตามมาได้อย่างมากทีเดียว หากกระทำไม่ถูกวิธีผลที่ตามมาสุนัขของคุณอาจเป็นโรคผิวหนัง เป็นไรหู ขนร่วง เป็นเชื้อราต่างๆได้ Read more

  May 14, 2017 09:16:10